5/24
[ stop the slideshow ]

Yakovlev Yak-9 (I think)

flickr-31157067088.jpg flickr-30093852977ThumbnailsBristol Blenheim Mk.Iflickr-30093852977ThumbnailsBristol Blenheim Mk.Iflickr-30093852977ThumbnailsBristol Blenheim Mk.Iflickr-30093852977ThumbnailsBristol Blenheim Mk.Iflickr-30093852977ThumbnailsBristol Blenheim Mk.Iflickr-30093852977ThumbnailsBristol Blenheim Mk.Iflickr-30093852977ThumbnailsBristol Blenheim Mk.I